Reklamacje i wymiany

ZWROT TOWARU


Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Aby zwrócić produkt należy:


1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz (pobierz) a następnie przesłać skan dokumentu e-mailem na adres: bok@forads.pl

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

FORGROUP, ul. Rolnicza 7, 44-120 Pyskowice (Bycina), woj. śląskie.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Art. 10.1 ust.3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (…)
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;


REKLAMACJE

Każdy zakupiony produkt w naszym sklepie można reklamować na podstawie niezgodności towaru z umową.
Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.
Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu paczki klient wykryje uszkodzenia na towarze, może odesłać w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.


Adres do wysyłki reklamacji: FORGROUP, ul. Rolnicza 7, 44-120 Pyskowice (Bycina), woj. śląskie.


Pamiętaj! W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (przysłanie towaru uszkodzonego z winy użytkownika lub sprawnego) zmuszeni będziemy obciążyć Państwa wszelkimi kosztami zaistniałymi z tego tytułu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl